5 maja 2021

10 podstawowych funkcji Excela, które trzeba znać

Podstawowe funkcje Excela to coś, co każdy maturzysta z informatyki musi mieć w małym palcu. Są one niezbędne do wykonania jednego z zadań na części praktycznej, a co za tym idzie - do uzyskania około 12 punktów z całej matury. W tym wpisie postaram się przybliżyć działanie paru z nich.

Funkcja JEŻELI Excel

Zwraca jedną z dwóch wartości (domyślnie Prawdę lub Fałsz) w zależności od postawionego warunku logicznego. Składa się z 3 części – warunku logicznego, wartości, która ma się wyświetlić, jeżeli warunek jest prawdziwy i wartości, która ma się wyświetlić, jeżeli warunek jest fałszywy. Po bardziej rozbudowany opis tej funkcji odsyłam do osobnego wpisu poświęconemu wyłącznie jej.

excel funkcja
Funkcja JEŻELI zwraca dwie wartości - Prawdę lub Fałsz.

Funkcja SUMA Excel

Zwraca sumę podanych liczb, komórek lub podanego zakresu. Funkcja ta używa dowolnej liczby argumentów.

funkcje excel
Funkcja SUMA dodaje do siebie komórki.

Funkcja MAX i MIN Excel

Funkcja MAX zwraca największą wartość z podanego zakresu, a funkcja MIN zwraca najmniejszą wartość z podanego zakresu. Funkcje te również przyjmują dowolną liczbę argumentów.

funkcje excela
Funkcja MAX zwraca nam największą wartość, natomiast funkcja MIN - najmniejszą.

Funkcja LICZ.JEŻELI Excel

Zlicza ilość komórek, które spełniają dany warunek. Funkcja ta przyjmuje 2 argumenty – zakres (które komórki będziemy sprawdzać) i warunek (jakie kryterium muszą spełniać) i zwraca liczbę jako wynik.

Należy pamiętać, aby umieścić kryterium w cudzysłowie, jeśli korzystamy z operatorów porównania.

excel funkcja jeżeli
Funkcja LICZ.JEŻELI zlicza komórki spełniające dany warunek.

Funkcja ŚREDNIA Excel

Jak sama nazwa wskazuje, zlicza średnią z podanych liczb lub zakresu. Przyjmuje dowolną ilość argumentów.

funkcje w excelu
Funkcja ŚREDNIA - jak możemy się domyślić - liczy średnią z dowolnej liczby argumentów.

Funkcja MOD Excel

Zwraca resztę z dzielenia (modulo) danej liczby/komórki przez inną liczbę/komórkę. Składa się z dwóch argumentów – liczby i dzielnika. Działa tak samo jak „%” w programowaniu.

excel podstawowe funkcje
Funkcja MOD zwraca resztę z dzielenia.

Funkcja ORAZ i LUB Excel

Są to funkcje logiczne, często stosowane razem z funkcją JEŻELI. Funkcja ORAZ przyjmuje wiele argumentów w postacie warunków i sprawdza, czy wszystkie warunki są spełnione, natomiast funkcja LUB sprawdza, czy przynajmniej jeden z podanych warunków jest spełniony. Obie funkcje zwracają PRAWDĘ bądź FAŁSZ w zależności od wyniku.

funkcje excel
Funkcja ORAZ i LUB często stosowane są razem z funkcją JEŻELI.

Funkcja WYST_NAJCZĘŚCIEJ Excel

Przyjmuje jako argument zbiór liczb/zakres i zwraca wartość pojawiającą się najczęściej w sprawdzanym zbiorze/zakresie.

funkcje excela
Funkcja WYST_NAJCZĘŚCIEJ zwraca najczęściej pojawiającą się wartość.

Funkcja DŁ Excel

Przyjmuje jeden argument i zwraca długość tekstu lub ilość cyfr w liczbie.

Zwróćcie uwagę jak zmienia się wynik funkcji DŁ w podanych przykładach w zależności od typu argumentów.

excel funkcja jeżeli
Funkcja DŁ zwraca wartość długości tekstu bądź ilość cyfr w liczbie.

Funkcja DZIEŃ.TYG Excel

Przyjmuje datę jako argument i zwraca liczbę odpowiadającą dniu tygodnia, który był tego dnia. Funkcja ta ma jeszcze drugi argument, o którym trzeba bezwzględnie pamiętać, czyli „zwracany_typ” – w tym miejscu zawsze wstawiamy „2”, ponieważ tylko wtedy nasza funkcja przyjmie jedynkę jako poniedziałek i siódemkę jako niedzielę. Jeśli ten krok zostanie pominięty, funkcja jako niedzielę weźmie jedynkę, a jako dwójkę poniedziałek.

funkcje w excelu
Funkcja DZIEŃ.TYG wskazuje liczbę odpowiadającą dniu tygodnia.
Najnowsze wpisy

Jak pomóc dziecku w nauce programowania? Poradnik dla rodziców

Przeczytaj >>

Dlaczego warto uczyć dzieci programowania? – jakie umiejętności rozwija programowanie?

Przeczytaj >>

Python a C++

Przeczytaj >>

Algorytm Euklidesa w języku Python

Przeczytaj >>

10 podstawowych funkcji Excela, które trzeba znać

Przeczytaj >>

JESTEŚ AMBITNY?

Dołącz do nas jeszcze dziś i rozwijaj się w swojej ulubionej dziedzinie we współpracy z nauczycielami, którzy są autorami artykułów na naszym blogu!
POZNAJ OFERTĘ KUSÓW
© Ambitni Szkoła Informatyki 011111100101(2) | jesteś niemal gotowy!
crossmenu